حضرت شیخ مولانا اسم اصلی اش محمود بوده و علت تلقیبش به مولانا برابر استماع از مرحوم پدر بزرگوارم ملا عبدالرحمان شموله و مرحوم عمویم ملا عبدالوهاب این بوده :

حضرت شیخ از كشور ایران ولی زادگاه مخصوصش نزد من معلوم نیست ( قریه چور مریوان به نظر می رسد )  برای تحصیل علوم دینی به سوی شام  ( سوریه فعلی ) مهاجرت فرموده اند و در آنجا در قریه ای به نام قصیران  ( الان از قراری كه روی پاره كاغذها دیده ام به اسم  « زرنبور »  مشهور است )  در خدمت شیخ احمد نامی  و در مدرسه معظم له  به تحصیل  پرداخته كه به شیخ احمد قصیری معروف بوده .

 جهت مزید اطلاع به اوضاع  شیخ احمد قصیری عین عبارت مرحوم ملا صالح بن ملا شریف كه در آخر دعاها و مناجاتها و دستورات طریقه نوربخشی كه به طرز رساله فاضل مزبور به دستخط خود نوشته است نقل می نمایم .