روستای شموله از روستاهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی می باشد و در نزدیکی شهر ربط قرار دارد.

این روستا در دره ای زیبا واقع شده که رودخانه ای از میان روستا عبور نموده و آن را به دو بخش تقسیم می کند . رودخانه و زمینهای کشاورزی اطراف آن منظره بدیعی را در این دره زیبا به وجود آورده است .

به علت وجود همین رودخانه ، محل مناسبی برای آسیابهای آبی بوده است که آثار بعضی از این آسیابها در اطراف رودخانه باقی مانده است .

از مرحوم ماموستا ملا حسین نوربخش شنیدم که منشا نام روستای شموله ، اشموئیل می باشد و اشموئیل از پیامبران بنی اسرائیل است . از اینرو بسیار محتمل به نظر می رسد که در قدیم ساکنین این روستا یهودی بوده و یا روستای مذکور توسط یهودیان پایه گذاری شده باشد .