خلاصه در قریه مزبور سكونت می نماید و شروع  به ارشاد مردم چه ظاهرا و چه افئدة می نماید و در آنجا زن می گیرد ولی متاسفانه از تعداد زوجات شیخ و اولادهای وی اطلاعی درست در دست نیست لكن از قراری كه از مرحوم پدر بزرگوارم و عمویم ملا عبدالوهاب شنیده ام  گویا پنج تا پسر داشته .

یكی شیخ احمد كه سلسله اجداد ما به وسیله ایشان به شیخ مولانا می رسد . دومی شیخ حسن كه مرقدش چنانكه در صفحه 17 نوشته ام معلوم است .

این دو تا بطور یقین پسر شیخ مرحوم بوده اند ولی  سه تای دیگرش ، یكیشان گویا  به ساوجبلاغ  ( مهاباد فعلی ) رفته . دیگری  به طرف سلیمانیه عراق محال شهرزور كوچ كردهاست .  پنجمی به اطراف سقز رفته یعنی قریه چكوشه كه الان هم شیخ یاسین چكوشه مشهور است و به پسر شیخ مرحوم نامش می برند .

 

                     والله اعلم بحقیقة الحال  و الیه المرجع والمآل