درباره تاریخ تولد و وفات و تعداد اولاد شیخ احمد فرزند بلا واسطه شیخ مولانا و شیخ عبدالكریم فرزند بلاواسطه شیخ احمد و تاریخ تولد و وفات ملا جامی خلف مرحوم شیخ عبدالكریم اطلاعی در دست نیست .

احتمالا چنان به نظر می رسد ملا جامی كه در مهاباد بوده همین ملاجامی باشد . چنانكه مجله سروه نوشته است بداق سلطان كه مسجد سرخ یعنی مسجد جامع در مهاباد بنا نموده ، ملا جامی كه در «  چور »  [ مریوان ] بوده و شهرت علم  و ورع و تدریس زیاد داشته ، ملا جامی را دعوت كرده و تا آخر عمر استاد و مدرس بوده  تا دوره سده دوازدهم  ( 12 ) تمام شده .

در قرن 12 در مهاباد زندگی كرده و به شغل تدریس و ارشاد مردم اشتغال نموده و فعلا گور [ مرقد ]  ملا جامی و میدان ملا جامی معلوم است .

به احتمال قریب همان ملا جامی فرزند شیخ عبدالكریم فرزند شیخ احمد فرزند شیخ مولانا شموله می باشد .

 

                                                 والله اعلم بحقیقة الحال

                                                           24/3/74       

                                                       حسین نوربخش

                                               از اولاد شیخ مولانا شموله

                                      امام جماعت مسجد رستم بیگ در مهاباد