بنا براین تولد مرحوم ملا ابراهیم ملقب به قاضی در تاریخ یكهزار و هفتاد هجری  ( 1070)  بوده ، لكن تاریخ وفاتش معلوم نیست .

در آخر كتاب احیاءالعلوم كه به دستخط شریفش نوشته است مرقوم فرموده است در تاریخ  1110 هجری به اتمام رسانیده . علی هذا عمر شریفش به چهل رسیده است ، از این بالاتر اطلاعی در دست نیست كه سرحد مدت حیاتش را تعیین نماید . ( از بیان آتی صفحه 31 معلوم می شود كه عمرش به 41 رسیده )

 

وجه تلقیبش به قاضی بنا به استماع از پدر مرحوم و عموی مرحومم :

حاكم سردشت با توافق آرا و اهل سردشت جناب ملا ابراهیم سابق الذكر را  قهرا  و جبرا  بر مسند قضاوت منصوب نموده . موصی الیه از بس كه قضاوت امر خطیر و  وظیفه ای سنگین می باشد  پس از مدتی انجام وظیفه به وطن خود شموله گریخته و خود را  از دست حاكم رهانیده ، بدین جهت اسم قاضی را مثل  واو عمرو  بر او اطلاق نموده اند و برای او علم بالغلبه گردیده است و به ملا ابراهیم قاضی نامش برده و نوشته اند .