در آخر بقیه ای از تفسیر بیضاوی كه به دستخط خودش نوشته مرقوم فرموده  :

« در سنه [ سال ]  1111 [ هجری قمری ]  28 محرم الحرام تمام گردید در همان سال بلكه همان ماه قزلباش ناحیه پشتدر و بلباس و اطراف آنها ویران كرد و مال ایشان را غارت كردند و قتل و كشتاری و افساداتی مرتكب شدند كه مثل او را ندیده ام »

 

از تعداد اولاد جناب ملا ابراهیم قاضی اطلاعی وجود ندارد لكن بنابراینكه در آخر كتاب «  زواجر »  نوشته در صحیفه  [  صفحه ]  28 گذشت دو تا پسر یكی به نام موسی و دیگری به نام حسین داشته است :

« و من عمر ابنی موسی سنتان  و شهران تقریبا  و من عمر ابنی حسین نحو خمسة اشهر »

[ و از عمر پسرم موسی تقریبا دو سال و دو ماه و از عمر پسرم حسین حدود پنج ماه می گذرد ]

 

همین موسی ، ملا موسی اول جد خامس ما می باشد كه در صفحه 3 گذشت .

 

پانوشت 1 - بنابراین معلوم می شود که حمله قزلباشها به ناحیه پشتدر و بلباس در ماه محرم ۱۱۱۱ هجری قمری مطابق با ماه تیر ۱۰۷۸ هجری شمسی و ماه ژوئیه ۱۶۹۹ میلادی روی داده است .

پانوشت 2 -  در موقع نوشتن یادداشت در كتاب  « زواجر» ابن حجر ، ملا ابراهیم قاضی 35 سال داشته  و برادرش  ملا شریف در روستای ماوران ( در نزدیكی اربیل كردستان عراق ) نزد مولانا حیدر مشغول تحصیل بوده است .