ملا صالح برادر جد اولم ملا حسن در قریه  « سرا »  -  كه در بین بوكان و شهرستان سقز واقع است – در دوران عباس آقا جد محمد آقای عباسی ، سناتور فعلی در طهران  به سمت مدرسی و پیشنمازی سكونت داشته است .

دو تا پسر داشته :

یكی ملا مصطفی شاعر متخلص به  « نامی »  كه در قریه  « دارشكستان » سكونت دارد . (  دارشكستان قریه ای است كنار رودخانه جغتو [ زرینه رود]  برابر « محمود جق »  و شاهین دژ واقع گردیده )

اینجانب [ ماموستا ملا حسین نوربخش ]  در صحابت ملا حسن قسیمی و ملا مصطفی قسیمی و ملا حسن عموزاده ام  ، یك مرتبه به عنوان دیدار بینی  ، موقعی كه در قریه سرا در خدمت استاد بزرگوار مرحوم  « ملا عصام الدین شفیعی » - گورش پر از نور باد – محصل بودم  ، به زیارت و دیدار بینی مرحوم ملا مصطفی  - رحمه الله – شرف افتخار یافتم  و در قریه مزبور وفات نموده است .  

و ملا ابراهیم پسر دوم ملا صالح كه در « قارنجه » نزدیك  « قبانكندی » سكونت داشته . 

[ این دو ]  پسران مرحوم ملا صالح  - عموی پدرم -  بوده اند .