مرحوم جد بزرگوارم  به علتی كه در صحیفه  [ صفحه ]  37 گذشت به « خلیفه ملا حسن » معروف بوده ، در شب هشتم ماه رجب المرجب در سال 1316 [ هجری قمری ]  در قریه شموله متوفی شده ، در برابر قریه نامبرده روی تپه ای كه مشهور به  « گورستان ملاها »  [ به زبان كردی  به این مكان  «  قه بری  مه لایان » گفته می شود ]  است ، مدفون كردیده .

در تاریخ 1271 [ هجری قمری ]  در شهر بانه نزد  فاضل كامل وارع  « مولانا محمد زمانی » محصل بوده ، موفق نشده تحصیلاتش را به پایان برساند .

در قریه شموله سكونت  و با  مروت نام  - خواهر ملا عزیز مفتی سردشت -  ازدواج نموده  ، مرحومه در 1333 قمری وفات یافته . [  منظور تاریخ فوت مروت خانم بوده است ]

پنج تا پسر به نام  1-  ملا محمد  2- ملا عبدالرحمن  3-  ملا عبدالله  4-  ملا عبدالوهاب  5-  ملا احمد و سه دختر به نام  زینبه و عایشه و رابعه داشته است .

حاجی ملا عبدالله نوربخش كه فعلا  در شهر بانه سكونت دارند از عمه ام عایشه مادر و فقه احمد فرزند میرزا عبدالله به دنیا آمده .

 

پانوشت -  ملا حسن  ( جد اول مرحوم ماموستا ملا حسین نوربخش ) به علت  اینكه  از طرف كاك احمد شیخ سلیمانیه  فرزند شیخ معروف نودهی سمت خلافت و ارشاد مردم را  داشته است به خلیفه ملا حسن ، مشهور شده است .