(  پسر دوم  ملا عبدالرحمن  مرحوم  )

مرحوم ملا عبدالرحمن پدر بزرگوارم در سال ۱۲۸۷ ( الف و ماتین و ثمانین و سبع سنة ) قمری ۱۳ روز از تابستان گذشته در قریه  « شموله »  متولد شده . 

شب شنبه سال ۱۳۵۹ قمری ۲۸ ذی القعده اوائل فصل زمستان مطابق با ۱۳۱۹ شمسی متوفی گردیده . در قریه شموله در گورستان ملاها  [ قه ‌بری  مه‌ لایان ]  مدفون شده است . ۷۲ سال عمر كرده .

بیشتر تحصیلاتش در قریه « سرا »  نزد عمویش  ملا محمد صالح بوده است .

چنانكه خودش در آخر كتاب فرائض شرح منهج  [ به ]  دستخط شریف خود نوشته است ، در سنه [ سال ]  ۱۳۱۴ در آنجا بوده  ( و هم در ۱۳۰۸ در سرا بوده است ) .

 

موقعی كه مرحوم ملا محمد حسن پدرش در سال ۱۳۱۶ به رحمت ایزدی پیوسته ، ناچار تحصیلاتش به پایان نرسانیده و به شموله مراجعت كرده است و [ به خاطر]  ریاست خانه و فكر زندگی به تحصیلش خاتمه داده .

از قرار استماع  والده تحصیلش تا كتاب مختصرالمعانی رفته است لكن از كتب شرعی و احكام  فقهی معلومات خوبی داشت .