عین متن قباله خرید قریه شموله توسط جنت مكان شیخ مولانا ملاحظه فرمایید :

                                        رونوشت برابر اصل

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی خیرالبریة و علی آله و اصحابه اجمعین اما بعد غرض از تحریر این قباله والمقاله آنكه بفروخت جناب اجل شاه ویردی بیگ خلف مرحوم رستم بیگ ولد طرخان بیگ همگی و تمامی ششدانگ ملك قریه ( شموله ) تابع ملك عساكره آذربیجان[ آذربایجان] محدود به حدود اربعه

حد اول من [ از] گردن گاه دول ارزن الی گردن گاه سوتو

حد ثانی من [ از] گردن گاه سوتو الی چشمه عیسی بگه [ در اصطلاح محلی سایبه می گویند كه مخفف عیسی بگه می باشد و در بالای قریه لیلانه قرار دارد ]

حد ثالث من [ از]  چشمه عیسی بگه الی قلعه علی خر

حد رابع من [ از]  قلعه علی خر الی گردن گاه دول ارزن

بمبلغ [ به مبلغ] معین و ثمن مبین مبلغ هشتاد و پنج هزار دینار نقد قضی رایج نصفه تاكیدا للاصل چهل دو هزار پانصد دینار بوده باشد بخرید و اشتری نمود قطب العارفین شیخیت و ارشاد پناه شیخ محمود مولانا ولد مغفور نوربخش خلف مبرور مولانا محمد ملك مذكور را بمبلغ مسطور جری القبض والاقباض علیه و ثبت البیع و انقطع الخیار و استقر الملك للمشتری و كان ذا فی [ در]  شهر[ ماه] شوال سنه سبع و ثمانین و تسعماته    سنه 987 هجری قمری

 

پانوشت : ماه شوال 987 هجری قمری با  آذر 958 هجری شمسی و دسامبر 1579 میلادی برابر است