در كتاب « المنجد فی آداب و العلوم »  صفحه 542 نوشته شده است :

( نوربخشی محمد ) ( 1392 – 1364 میلادی ) در قوهستان متولد شده و در ری وفات یافته ، طریقه نوربخشی را تاسیس نموده ، مردم را به ایمان به مهدویت خود و امامت و خلافت خود دعوت كرده ، زندانی شده و آزاد شده . كتاب « الفقه الحواط » از اوست . از قراری كه گفته شده در آن كتاب ، مذهبی متوسط بین تعالیم سنی وشیعه قائل شده است .  ( ترجمه از المنجد )

 تاریخ تولد و وفات سید محمد فوق الذكر در اینجا با تاریخ تولد و وفات كه در كتاب      « آغاز و انجام  » ذكر شد مقاربتی كلی دارند . لكن در این مورد به نظر اینجانب نوشته همین كتاب كه منسوب به خود شیخ نوربخشی می باشد درست تر و   صحیح تر است .

 متاسفانه از تاریخ تولد و وفات جد بزرگوارم حضرت شیخ مولانای شموله اطلاعی در دست نیست ولی تفاضل بین تاریخ و وفات سید محمد نوربخشی 869  و تاریخ خرید شموله توسط حضرت شیخ مولانا  987 ، 118 سال می شود .

سنین عمر شریف حضرت سید علاءالدین محمد نوربخشی بنا به تاریخ میلادی كه در كتاب المنجد نوشته شده است 72 می شود ولی طبق تاریخی كه در كتاب « آغاز و انجام » تصنیف خود شیخ بیان شده است 74 می باشد ، دو سال بیشتر می گردد . علی ای تقدیر واضح و مبرهن است كه حضرت شیخ مزبور در قرن نهم هجری و قرن 15 میلادی بیشتر عمر كرده است .