كمی نزدیك به نظر می رسد كه مرحوم حضرت شیخ مولانا از اولاد حضرت سید علاءالدین محمد نوربخش بوده باشد .

در شجره ای كه در دست است و پشت به پشت تا به خلیفه چهارم امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام می رسد نیز حضرت مولانا  ابن [ پسر] نوربخش ابن [ پسر]  ملا محمد نوشته شده است .

در شجره سادات چناره شهرزور و شجره سادات كس نزان كه سلسله شان به شیخ مولانا می رسد ملا محمد ( سید ملا محمد )  پسر سید حسن ( ملا ابوبكر مصنف )  می باشد .

راجع به تاریخ تولد و وفات حضرت شیخ مولانا مدركی در دست نیست لكن از تاریخ خرید شموله چنانكه گذشت معلوم می شود كه شیخ مزبور در اواخر قرن دهم هجری و اوائل قرن یازدهم در قریه شموله سكونت داشته اند .

تاریخ وقفنامه رزی  وادی زنگی از طرف شیخ حسن پسرش این مطلب را تایید و تاكید می نماید كه فعلا در دست است .